۵ اقامتگاه | از ۱۴۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱,۰۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
۲۴۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۹۲,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱۴۵,۰۰۰ ٪20 از ۱۱۶,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱۶۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۲۸,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر