اجاره ویلا و سوئیت در مهدی‌شهر

۱۴ اقامتگاه | از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۵۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۴۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۳۲۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۵۶,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۳۲۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۵۶,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۵۸۳,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

جدید
از ۵۸۳,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

جدید
از ۹۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۵ متر