رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در نائین

۷ اقامتگاه | از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۱۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

جدید
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵۰ متر