اجاره ویلا و سوئیت در نوشهر

۸۴ اقامتگاه | از ۹۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۲۳۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
نرخ نوروزی ۹۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر