اجاره ویلا و سوئیت در نور

۵۳ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۳۳۴,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
نرخ نوروزی ۹۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۵ متر
نرخ نوروزی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر