اجاره ویلا و سوئیت در رودبار

۲۲ اقامتگاه | از ۴۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
٪۳۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۲۷ خرداد الی ۱ مرداد

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر