اجاره ویلا و سوئیت در سوادکوه

۹۱ اقامتگاه | از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۴۲۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
نرخ نوروزی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۳۷۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۷ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۹۰ متر
نرخ نوروزی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
نرخ نوروزی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۷۰ متر
نرخ نوروزی ۳۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۹۰ متر