رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در سوادکوه

48 اقامتگاه از 250٬000 تومان

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق آناهیتا
رزرو فوری

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق آناهیتا

0 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
5
(4 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق زادگاه

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق زادگاه

0 خوابه . 10 متر . تا 3 مهمان
5
(2 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

رزرو کلبه جنگلی در سوادکوه - شیرگاه

رزرو کلبه جنگلی در سوادکوه - شیرگاه

1 خوابه . 70 متر . تا 7 مهمان
4.8
(8 نظر)

هر شب از

1٬500٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق پیدایش

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق پیدایش

0 خوابه . 17 متر . تا 6 مهمان
4.3
(1 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در لفور سوادکوه - چینکا

رزرو اقامتگاه بوم گردی در لفور سوادکوه - چینکا

0 خوابه . 25 متر . تا 8 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

1٬000٬000

تومان

رزرو بوم گردی در اساس پل سفید - سوئیت چوبی

رزرو بوم گردی در اساس پل سفید - سوئیت چوبی

0 خوابه . 30 متر . تا 3 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق خان

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق خان

0 خوابه . 20 متر . تا 7 مهمان
3.3
(1 نظر)

هر شب از

900٬000

تومان

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق ستاره

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق ستاره

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در شیرگاه - شمالی

اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در شیرگاه - شمالی

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

650٬000

تومان

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق خورشید

رزرو بوم گردی در آلاشت سوادکوه - اتاق خورشید

0 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی مین سی در شیرگاه - اتاق کترا

رزرو بوم گردی مین سی در شیرگاه - اتاق کترا

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
4.4
(3 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در سوادکوه - ۷۰ متری

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه - ۷۰ متری

0 خوابه . 70 متر . تا 5 مهمان
4.9
(2 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی در اساس پل سفید - واحد ۲

رزرو بوم گردی در اساس پل سفید - واحد ۲

1 خوابه . 45 متر . تا 5 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

اجاره ویلا کوهستانی در آلاشت با ویو زیبا

اجاره ویلا کوهستانی در آلاشت با ویو زیبا

2 خوابه . 150 متر . تا 15 مهمان
3.6
(6 نظر)

هر شب از

800٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی مین سی در شیرگاه - اتاق کاتی

رزرو بوم گردی مین سی در شیرگاه - اتاق کاتی

0 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان
4.5
(4 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی دوبلکس در سوادکوه - ۸۵ متری
2 اقامتگاه

اجاره کلبه چوبی دوبلکس در سوادکوه - ۸۵ متری

1 خوابه . 85 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

1٬000٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره سوئیت جنگلی در سواد کوه - برنجستانک
3 اقامتگاه

اجاره سوئیت جنگلی در سواد کوه - برنجستانک

1 خوابه . 50 متر . تا 5 مهمان
4.3
(1 نظر)

هر شب از

700٬000

تومان

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه - ۲۴ متری

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه - ۲۴ متری

0 خوابه . 24 متر . تا 4 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان