اجاره ویلا ییلاقی در سوادکوه

۱۴ اقامتگاه | از ۲۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۴۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۴۹۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۳۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۷ متر