رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در سمنان

41 اقامتگاه از 90٬000 تومان

اقامتگاه بوم گردی در شاهرود - روستای قلعه بالا
2 اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی در شاهرود - روستای قلعه بالا

1 خوابه . 12 متر . تا 6 مهمان
4.6
(12 نظر)

هر شب از

280٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۲۴ متری

رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۲۴ متری

1 خوابه . 24 متر . تا 10 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

100٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۴ نفره
3 اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۴ نفره

1 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
5
(3 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره خانه سنتی در سمنان - خانه سمنانی ها

اجاره خانه سنتی در سمنان - خانه سمنانی ها

0 خوابه . 12 متر . تا 5 مهمان
4.2
(7 نظر)

هر شب از

230٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در قوشه دامغان - اتاق ۱

رزرو اقامتگاه بوم گردی در قوشه دامغان - اتاق ۱

0 خوابه . 10 متر . تا 3 مهمان
4.9
(2 نظر)

هر شب از

210٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شاهرود

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شاهرود

1 خوابه . 250 متر . تا 6 مهمان
4
(4 نظر)

هر شب از

110٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۱۲ متری
2 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در سمنان روستای قلعه بالا - اتاق ۱۲ متری

1 خوابه . 12 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

100٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۶ نفره
2 اقامتگاه

اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه بالا شاهرود - ۶ نفره

1 خوابه . 18 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

400٬000

تومان

اجاره خانه سنتی در سمنان - اتاق ۶ نفره

اجاره خانه سنتی در سمنان - اتاق ۶ نفره

0 خوابه . 24 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

اجاره خانه سنتی در سمنان - اتاق سه تخته

اجاره خانه سنتی در سمنان - اتاق سه تخته

0 خوابه . 24 متر . تا 5 مهمان
4
(1 نظر)

هر شب از

480٬000

تومان

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه اول
2 اقامتگاه

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه اول

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در آرادان گرمسار - کاه گلی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در آرادان گرمسار - کاه گلی

0 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

561٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در آرادان گرمسار - کرسی دار
20% تـخـفـیـف

رزرو اقامتگاه بوم گردی در آرادان گرمسار - کرسی دار

0 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

561٬000

448٬800

تومان

جدید
رزرو اقامتگاه بوم گردی در قوشه دامغان - اتاق ۲ و ۳
2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در قوشه دامغان - اتاق ۲ و ۳

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

315٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در قوشه دامغان - اتاق ۴

رزرو اقامتگاه بوم گردی در قوشه دامغان - اتاق ۴

0 خوابه . 20 متر . تا 5 مهمان
3.7
(2 نظر)

هر شب از

420٬000

تومان

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق یک

اقامتگاه بوم‌گردی در جودانه شاهرود - اتاق یک

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان
4.9
(2 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه دوم

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۱۲ متری طبقه دوم

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

150٬000

تومان

جدید
رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۲۴ متری

رزرو بوم گردی در مجن شاهرود - ۲۴ متری

0 خوابه . 24 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان