نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره ویلا ارزان قیمت در شفت

۶ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۹ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر