اجاره ویلا لوکس در شهریار

۱۴ اقامتگاه | از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۵۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
۲,۷۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر