رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز

رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در شیراز

شیراز، شهرعشاق، مهد شعر و غزل؛ با اجاره آپارتمان در شیراز از عطر نسیم بهارنارنج سرمست می‌شوید.

61 اقامتگاه از 300٬000 تومان

اقامتگاه بوم گردی در شیراز - اتاق قاجاریه

1 خوابه . 30 متر . تا 7 مهمان
4.9
(15 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

20+ رزرو موفق

اقامتگاه بوم گردی در شیراز - اتاق ترنج

1 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان
4.8
(8 نظر)

هر شب از

330٬000

تومان

20+ رزرو موفق
6 اقامتگاه

رزرو هتل سنتی در شیراز - اتاق دو تخته

1 خوابه . 17 متر . تا 3 مهمان
4
(6 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

10+ رزرو موفق

اجاره خونه باغ در شیراز - اتاق حسین پناهی

0 خوابه . 15 متر . تا 2 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در شیراز - اتاق پهلوی

1 خوابه . 14 متر . تا 3 مهمان
4.9
(8 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

20+ رزرو موفق
2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شیراز - سه تخته

0 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
5
(6 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

5+ رزرو موفق
7 اقامتگاه

رزرو هتل سنتی در شیراز - اتاق سه تخته

1 خوابه . 22 متر . تا 4 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

5+ رزرو موفق

رزرو خانه باغ سنتی در شیراز - اتاق بیژن سمندر

0 خوابه . 15 متر . تا 2 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در شیراز - اتاق سه دری

1 خوابه . 14 متر . تا 4 مهمان
4.9
(6 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

10+ رزرو موفق

اقامتگاه بوم گردی در شیراز - اتاق پنج دری

1 خوابه . 20 متر . تا 8 مهمان
5
(3 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

10+ رزرو موفق

رزرو خانه باغ سنتی در شیراز - اتاق شهریار

0 خوابه . 15 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو خانه باغ سنتی در شیراز - اتاق اخوان ثالث

0 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

550٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در شیراز - اتاق آرامش

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.6
(2 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

5+ رزرو موفق

رزرو خانه باغ در شیراز - اتاق حافظ

0 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.2
(1 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شیراز - اتاق ایوان

1 خوابه . 12 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

395٬000

تومان

رزرو خانه باغ سنتی در شیراز - اتاق فروغ فرخزاد

0 خوابه . 15 متر . تا 2 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

2 اقامتگاه

رزرو هتل سنتی در شیراز - اتاق یک تخته

1 خوابه . 14 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

320٬000

تومان

رزرو خانه باغ سنتی در شیراز - اتاق سعدی

0 خوابه . 15 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

400٬000

تومان

جستجوهای مرتبط