اجاره ویلا و سوئیت در طالقان

۱۰ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۷۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر