اجاره ویلا در تالش

۹۸ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۵۸۵,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۳ متر
نرخ نوروزی ۹۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۰ متر