اجاره سوئیت ارزان قیمت در تهران

۲۷ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق مشترک
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر