اجاره سوئیت ارزان قیمت در تهران

۳۵ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۱۳
۱۳ واحد مشابه
از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۸
۸ واحد مشابه
از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
ضدعفونی‌شده
از ۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۸
۸ واحد مشابه
از ۱۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر