اجاره خانه روستایی در تنکابن

24 اقامتگاه از 250٬000 تومان

اجاره ویلا باغ دربست در تنکابن (شهسوار)
11% تـخـفـیـف
ضـدعفونی

اجاره ویلا باغ دربست در تنکابن (شهسوار)

2 خوابه . 100 متر . تا 5 مهمان
4.8
(75 نظر)

هر شب از

898٬000

799٬220

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی با ویو دریا  - اتاق ۱
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی با ویو دریا - اتاق ۱

1 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان
4.5
(25 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق افرا
ضـدعفونی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق افرا

0 خوابه . 20 متر . تا 4 مهمان
4.8
(10 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۱

اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۱

1 خوابه . 70 متر . تا 10 مهمان
4.6
(29 نظر)

هر شب از

800٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی روستایی - ۳
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی روستایی - ۳

1 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان
4.7
(16 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق بارانک
ضـدعفونی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق بارانک

0 خوابه . 15 متر . تا 8 مهمان
4.8
(4 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره خانه روستایی در تنکابن

اجاره خانه روستایی در تنکابن

2 خوابه . 80 متر . تا 4 مهمان
4.4
(11 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو خانه روستایی در تنکابن - سلیم آباد

رزرو خانه روستایی در تنکابن - سلیم آباد

1 خوابه . 60 متر . تا 10 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو خانه روستایی در تنکابن - قلعه گردن

رزرو خانه روستایی در تنکابن - قلعه گردن

2 خوابه . 30 متر . تا 6 مهمان
4.6
(8 نظر)

هر شب از

650٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره خانه روستایی در تنکابن - یکخوابه

اجاره خانه روستایی در تنکابن - یکخوابه

1 خوابه . 80 متر . تا 4 مهمان
5
(3 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

اجاره روزانه خانه روستایی در تنکابن

اجاره روزانه خانه روستایی در تنکابن

1 خوابه . 70 متر . تا 10 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

449٬000

تومان

رزرو خانه روستایی در سلیم آباد تنکابن

رزرو خانه روستایی در سلیم آباد تنکابن

2 خوابه . 160 متر . تا 10 مهمان
4.5
(2 نظر)

هر شب از

1٬500٬000

تومان

اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۲

اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۲

1 خوابه . 80 متر . تا 12 مهمان
4.6
(11 نظر)

هر شب از

800٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره خانه روستایی جنگلی در تنکابن

اجاره خانه روستایی جنگلی در تنکابن

1 خوابه . 60 متر . تا 6 مهمان
4.5
(2 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در تنکابن - سه نفره

رزرو اقامتگاه بوم گردی در تنکابن - سه نفره

0 خوابه . 180 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

250٬000

تومان

رزرو سوئیت در حومه تنکابن - سوئیت یکخوابه

رزرو سوئیت در حومه تنکابن - سوئیت یکخوابه

1 خوابه . 45 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

650٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در حومه تنکابن - سوئیت ۴۵ متری

رزرو سوئیت در حومه تنکابن - سوئیت ۴۵ متری

0 خوابه . 45 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

750٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در حومه تنکابن - سوئیت ۶۰ متری

رزرو سوئیت در حومه تنکابن - سوئیت ۶۰ متری

0 خوابه . 60 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

1٬100٬000

تومان

جدید