اجاره ویلا با میز بیلیارد در یزد

۹ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۲۱۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

جدید
از ۲۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۱۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

جدید
از ۱۷۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر