رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در زنجان

13 اقامتگاه از 495٬000 تومان

3 اقامتگاه

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - دو تخته دبل

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.4
(2 نظر)

هر شب از

620٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - چهار تخته بالا

0 خوابه . 23 متر . تا 5 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

920٬000

تومان

2 اقامتگاه

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - سه تخته بالا

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

770٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - اتاق تویین بالا

1 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

620٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در زنجان - اتاق ۳

0 خوابه . 18 متر . تا 3 مهمان
4.5
(1 نظر)

هر شب از

640٬000

تومان

2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در زنجان - اتاق ۲

0 خوابه . 20 متر . تا 2 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

495٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - سه تخته پایین

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

730٬000

تومان

جدید

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - اتاق تویین پایین

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

590٬000

تومان

جدید

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - چهار تخته پایین

0 خوابه . 23 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

880٬000

تومان

جدید

جستجوهای مرتبط