رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در زنجان

13 اقامتگاه از 695٬000 تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - دو تخته دبل
3 اقامتگاه

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - دو تخته دبل

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.4
(2 نظر)

هر شب از

888٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - چهار تخته بالا

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - چهار تخته بالا

0 خوابه . 23 متر . تا 5 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

1٬320٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - سه تخته بالا
2 اقامتگاه

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - سه تخته بالا

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
5
(2 نظر)

هر شب از

1٬104٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در زنجان - اتاق ۲
2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در زنجان - اتاق ۲

0 خوابه . 20 متر . تا 2 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

695٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - سه تخته پایین

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - سه تخته پایین

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

1٬075٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - اتاق تویین پایین

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - اتاق تویین پایین

0 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

855٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - چهار تخته پایین

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - چهار تخته پایین

0 خوابه . 23 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

1٬290٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در زنجان - اتاق ۳

رزرو اقامتگاه بوم گردی در زنجان - اتاق ۳

0 خوابه . 18 متر . تا 3 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

945٬000

تومان

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - اتاق تویین بالا

رزرو اتاق در هتل سنتی در زنجان - اتاق تویین بالا

1 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

888٬000

تومان