کاربر تایید شده

ابوالفضل

ساکن اصفهان - کاشان. عضو جاجیگا از فروردین ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 2 دقیقه

من عاشق سفر هستم و سعی میکنم میزبان خوبی باشم و به مهمونام خوش بگذره