اجاره هتل آپارتمان در بوشهر

۱۸ اقامتگاه | از ۵۲۴,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۵۲۴,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۶۸۷,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۰

۱۰ واحد مشابه

از ۶۸۷,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۷۹۲,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر