نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره ویلا در چالوس

۹۵ اقامتگاه | از ۸۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۸۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۷۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر