اجاره ویلا و سوئیت در دماوند

۴۶ اقامتگاه | از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲۵
۲۵ واحد مشابه
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۹۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۵۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۸۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲ الی ۱۳ آذر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۱۰ متر