اجاره ویلا استخردار در دماوند

۶ اقامتگاه | از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۲۵ میهمان
۶ اتاق خواب
۵۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۴۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر