اجاره ویلا در فومن

۶۸ اقامتگاه | از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۵ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۵ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
خانه دربست
تا ۱۸ میهمان
۵ اتاق خواب
۵۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۴ اتاق خواب
۶۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر