اجاره ویلا و سوئیت در گلستان

۸۲ اقامتگاه | از ۶۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر