اجاره ویلا و سوئیت در گلستان

12 اقامتگاه از 450٬000 تومان

اجاره خانه روستایی یکخوابه در علی آباد
20% تـخـفـیـف

اجاره خانه روستایی یکخوابه در علی آباد

2 خوابه . 120 متر . تا 10 مهمان

هر شب از

1٬400٬000

1٬120٬000

تومان

جدید
اجاره آپارتمان در کردآباد علی آباد کتول - یک خوابه
20% تـخـفـیـف

اجاره آپارتمان در کردآباد علی آباد کتول - یک خوابه

1 خوابه . 80 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

450٬000

360٬000

تومان

جدید
اجاره آپارتمان مبله در زیارت - دو خوابه
30% تـخـفـیـف

اجاره آپارتمان مبله در زیارت - دو خوابه

2 خوابه . 100 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

700٬000

490٬000

تومان

جدید
اجاره آپارتمان مبله در بلوار ناهارخوران - طبقه اول
10% تـخـفـیـف

اجاره آپارتمان مبله در بلوار ناهارخوران - طبقه اول

2 خوابه . 120 متر . تا 7 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

1٬400٬000

1٬260٬000

تومان

رزرو منزل مبله یکخوابه در نومل گرگان - طبقه دوم
20% تـخـفـیـف

رزرو منزل مبله یکخوابه در نومل گرگان - طبقه دوم

1 خوابه . 90 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

1٬000٬000

800٬000

تومان

جدید
رزرو ویلا یکخوابه در علی آبادکتول - کردآباد
20% تـخـفـیـف

رزرو ویلا یکخوابه در علی آبادکتول - کردآباد

1 خوابه . 65 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

500٬000

400٬000

تومان

جدید
اجاره ویلا در ماهیان علی آباد کتول
20% تـخـفـیـف

اجاره ویلا در ماهیان علی آباد کتول

1 خوابه . 100 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

650٬000

520٬000

تومان

جدید
اجاره منزل مبله در ماهیان علی آباد کتول - ترنم ۱
25% تـخـفـیـف

اجاره منزل مبله در ماهیان علی آباد کتول - ترنم ۱

2 خوابه . 120 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

800٬000

600٬000

تومان

جدید
اجاره منزل مبله دو طبقه در گرگان - توسکستان
20% تـخـفـیـف

اجاره منزل مبله دو طبقه در گرگان - توسکستان

2 خوابه . 100 متر . تا 10 مهمان

هر شب از

800٬000

640٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت مبله دو خوابه در نومل گرگان - طبقه اول
20% تـخـفـیـف

رزرو سوئیت مبله دو خوابه در نومل گرگان - طبقه اول

2 خوابه . 80 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

1٬000٬000

800٬000

تومان

جدید
رزرو منزل مبله در ناهارخوران گرگان - دو خوابه
20% تـخـفـیـف

رزرو منزل مبله در ناهارخوران گرگان - دو خوابه

2 خوابه . 100 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

600٬000

480٬000

تومان

جدید
اجاره آپارتمان مبله در علی آباد کتول - طبقه سوم
20% تـخـفـیـف

اجاره آپارتمان مبله در علی آباد کتول - طبقه سوم

2 خوابه . 155 متر . تا 13 مهمان

هر شب از

1٬600٬000

1٬280٬000

تومان

جدید