اجاره کلبه در ماسال

۴۳ اقامتگاه | از ۱۱۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۱۵,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۷۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۹ تیر الی ۳۱ شهریور

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۷۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱۹ تیر الی ۳۱ شهریور

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۳۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۴ متر