نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره کلبه در ماسال

۲۸ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۲۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۷۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر