اجاره کلبه در ماسال

129 اقامتگاه از 350٬000 تومان

اجاره کلبه چوبی مدرن در ماسال
رزرو فوری

اجاره کلبه چوبی مدرن در ماسال

1 خوابه . 85 متر . تا 3 مهمان
4.8
(10 نظر)

هر شب از

2٬500٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در گیلان - ماسال
رزرو فوری
15% تـخـفـیـف
3 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در گیلان - ماسال

1 خوابه . 45 متر . تا 7 مهمان
4.4
(144 نظر)

هر شب از

750٬000

637٬500

تومان

400+ رزرو موفق
رزرو کلبه جنگلی دوبلکس در ماسال - گیله سرا
رزرو فوری

رزرو کلبه جنگلی دوبلکس در ماسال - گیله سرا

2 خوابه . 115 متر . تا 8 مهمان
4.7
(33 نظر)

هر شب از

850٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو کلبه چوبی در سیاهدول ماسال
رزرو فوری
ضـدعفونی

رزرو کلبه چوبی در سیاهدول ماسال

2 خوابه . 65 متر . تا 8 مهمان
4.7
(23 نظر)

هر شب از

560٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو کلبه چوبی دوبلکس در ماسال - طاسکوه

رزرو کلبه چوبی دوبلکس در ماسال - طاسکوه

1 خوابه . 90 متر . تا 6 مهمان
4.9
(16 نظر)

هر شب از

1٬200٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در ماسال - روستای سیاهدول
رزرو فوری

اجاره کلبه چوبی در ماسال - روستای سیاهدول

1 خوابه . 52 متر . تا 6 مهمان
4.9
(18 نظر)

هر شب از

499٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در ماسال
رزرو فوری
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در ماسال

1 خوابه . 54 متر . تا 4 مهمان
4.7
(39 نظر)

هر شب از

900٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در ماسال
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در ماسال

1 خوابه . 50 متر . تا 4 مهمان
4.7
(43 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره ویلا جنگلی در ماسال با ویوی زیبا
ضـدعفونی

اجاره ویلا جنگلی در ماسال با ویوی زیبا

2 خوابه . 150 متر . تا 10 مهمان
4.7
(75 نظر)

هر شب از

2٬000٬000

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در ماسال
رزرو فوری
ضـدعفونی

اجاره کلبه چوبی در ماسال

2 خوابه . 50 متر . تا 3 مهمان
4.9
(82 نظر)

هر شب از

360٬000

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره ویلا چوبی دوبلکس در ماسال - طاسکوه
رزرو فوری

اجاره ویلا چوبی دوبلکس در ماسال - طاسکوه

2 خوابه . 120 متر . تا 9 مهمان
4.8
(19 نظر)

هر شب از

1٬100٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو ویلا باغ دو خوابه در ماسال - روستای آهکلان
ضـدعفونی

رزرو ویلا باغ دو خوابه در ماسال - روستای آهکلان

2 خوابه . 120 متر . تا 10 مهمان
4.8
(18 نظر)

هر شب از

650٬000

تومان

50+ رزرو موفق
کلبه چوبی در ماسال

کلبه چوبی در ماسال

2 خوابه . 100 متر . تا 10 مهمان
4.7
(30 نظر)

هر شب از

650٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در ماسال
رزرو فوری

اجاره کلبه چوبی در ماسال

1 خوابه . 60 متر . تا 6 مهمان
4.7
(25 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو ویلا چوبی جنگلی در ماسال

رزرو ویلا چوبی جنگلی در ماسال

1 خوابه . 60 متر . تا 8 مهمان
4.8
(20 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو کلبه چوبی در ماسال
ضـدعفونی

رزرو کلبه چوبی در ماسال

2 خوابه . 38 متر . تا 6 مهمان
4.8
(22 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو خانه روستایی جنگلی در ماسال - رفتکه

رزرو خانه روستایی جنگلی در ماسال - رفتکه

3 خوابه . 140 متر . تا 10 مهمان
4.5
(6 نظر)

هر شب از

1٬000٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره ویلا چوبی در ماسال
ضـدعفونی

اجاره ویلا چوبی در ماسال

3 خوابه . 130 متر . تا 15 مهمان
4.9
(23 نظر)

هر شب از

1٬400٬000

تومان

20+ رزرو موفق