اجاره هتل آپارتمان در مشهد

۱۰۷ اقامتگاه | از ۵۶,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۷
۷ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۶۸,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۱۲۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر