اجاره هتل آپارتمان در مشهد

۵۴ اقامتگاه | از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر