اجاره هتل آپارتمان در قم

۳۴ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه
از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
از ۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۳ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۲۷۵,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۱۰
۱۰ واحد مشابه
از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر