اجاره ویلا در رشت

۳۴ اقامتگاه | از ۱۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۶۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در رشت
رشت
+۱۰ رزرو موفق
۴.۸
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
نرخ نوروزی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
نرخ نوروزی ۷۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اجاره ویلا در رشت
رشت
+۲۰ رزرو موفق
۴.۵
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
نرخ نوروزی ۷۵۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر