رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در رودبار

27 اقامتگاه از 250٬000 تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در رودبار - اتاق دو

رزرو اقامتگاه بوم گردی در رودبار - اتاق دو

0 خوابه . 15 متر . تا 8 مهمان
4.8
(15 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو خانه باغ در رودبار - دهستان بلوکات
رزرو فوری

رزرو خانه باغ در رودبار - دهستان بلوکات

1 خوابه . 80 متر . تا 10 مهمان
4.8
(19 نظر)

هر شب از

490٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در رودبار - طبقه بالا
35% تـخـفـیـف
3 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بومگردی در رودبار - طبقه بالا

1 خوابه . 22 متر . تا 7 مهمان
4.7
(46 نظر)

هر شب از

600٬000

390٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در رودبار - اتاق یک

رزرو اقامتگاه بوم گردی در رودبار - اتاق یک

0 خوابه . 10 متر . تا 4 مهمان
4.7
(8 نظر)

هر شب از

320٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در رودبار - سالن
35% تـخـفـیـف

رزرو اقامتگاه بومگردی در رودبار - سالن

1 خوابه . 58 متر . تا 12 مهمان
4.3
(5 نظر)

هر شب از

1٬200٬000

780٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در رودبار - اتاق طبقه پایین
35% تـخـفـیـف

رزرو اقامتگاه بومگردی در رودبار - اتاق طبقه پایین

1 خوابه . 25 متر . تا 7 مهمان
4.7
(7 نظر)

هر شب از

600٬000

390٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره بوم گردی در حلیمه جان رودبار - گیلانا

اجاره بوم گردی در حلیمه جان رودبار - گیلانا

1 خوابه . 45 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو کلبه چوبی در اقامتگاه بوم گردی در رودبار
40% تـخـفـیـف

رزرو کلبه چوبی در اقامتگاه بوم گردی در رودبار

1 خوابه . 30 متر . تا 4 مهمان
5
(3 نظر)

هر شب از

1٬500٬000

900٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره بوم گردی در حلیمه جان رودبار - گیلدا

اجاره بوم گردی در حلیمه جان رودبار - گیلدا

1 خوابه . 45 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

600٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۱

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۱

0 خوابه . 25 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

350٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۲

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۲

0 خوابه . 15 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

250٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۶ نفره
4 اقامتگاه

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۶ نفره

0 خوابه . 35 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

500٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۷

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۷

0 خوابه . 25 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

350٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۸

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۸

0 خوابه . 27 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

350٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۹

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۹

0 خوابه . 20 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

250٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۱۰

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۱۰

0 خوابه . 20 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

350٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۳ نفره
4 اقامتگاه

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۳ نفره

0 خوابه . 17 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید
رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۱۵

رزرو سوئیت در خلیل آباد رودبار - سوئیت ۱۵

0 خوابه . 17 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

جدید