اجاره خانه روستایی در رودسر

۹ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر