نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره خانه روستایی در رودسر

۱۳ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۸ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر