اجاره سوئیت در رودسر

۷ اقامتگاه | از ۱۴۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر