اجاره خانه روستایی در شفت

۱۰ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۹ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر