اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود

۲۱ اقامتگاه | از ۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۱۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۵۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر