اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود

۱۲ اقامتگاه | از ۳۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۱۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۵۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵۰ متر
خانه دربست
تا ۳۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر