اجاره ویلا لوکس در تالش

۲۷ اقامتگاه | از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
رزرو فوری
رزرو در یک مرحله و بدون نیاز به تایید میزبان قطعی می‌شود
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
رزرو فوری
رزرو در یک مرحله و بدون نیاز به تایید میزبان قطعی می‌شود
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
ضدعفونی‌شده
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۸۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۹۰ متر