اجاره ویلا و سوئیت در تهران

۳۵۱ اقامتگاه | از ۵۶,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر
نرخ نوروزی ۲۷۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
نرخ نوروزی ۵۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
نرخ نوروزی ۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق مشترک
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
نرخ نوروزی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر