اجاره ویلا و سوئیت در تهران

۳۶۹ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۲۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۱۰
۱۰ واحد مشابه

از ۶۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق مشترک
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه

از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲۰
۲۰ واحد مشابه

از ۶۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر