اجاره ویلا اطراف تهران

۱۰۳ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۷۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۹ متر
٪۱۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۶۲۱,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۷ تیر الی ۳۱ تیر

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۱۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۸۸۸,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۰۰ متر