اجاره ویلا در گلستان

۳۴ اقامتگاه | از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
رزرو فوری
رزرو در یک مرحله و بدون نیاز به تایید میزبان قطعی می‌شود
از ۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
ضدعفونی‌شده
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر