اجاره ویلا ساحلی در هرمز

۱۶ اقامتگاه | از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۷ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه
از ۵۷۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
جدید
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۷ متر