اجاره سوئیت و ویلا در قشم

۱۲۲ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
نرخ نوروزی ۹۹۹,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۵۰ متر
نرخ نوروزی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نرخ نوروزی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۶۰ متر
نرخ نوروزی ۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۵ متر
نرخ نوروزی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر