اجاره ویلا در رودسر

۸ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر