اجاره کلبه در شفت

6 اقامتگاه از 400٬000 تومان

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق چی چی نی

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق چی چی نی

0 خوابه . 20 متر . تا 8 مهمان
5
(3 نظر)

هر شب از

900٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق تی تی

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق تی تی

1 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
3.9
(3 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق ولگ

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق ولگ

0 خوابه . 9 متر . تا 3 مهمان
4.3
(2 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - اتاق خمسک

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - اتاق خمسک

0 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق دار

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق دار

0 خوابه . 20 متر . تا 8 مهمان
4.3
(1 نظر)

هر شب از

700٬000

تومان

رزرو کلبه چوبی در شفت - روستای ویسرود
50% تـخـفـیـف

رزرو کلبه چوبی در شفت - روستای ویسرود

1 خوابه . 80 متر . تا 9 مهمان

هر شب از

1٬100٬000

550٬000

تومان