اجاره ویلا

۴۷۴۱ اقامتگاه | از ۲۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۵۴ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۲۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۵۰ متر
٪۲۵ تخفیف
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر