اجاره ویلا

۴۰۳ اقامتگاه | از ۹۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۳۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۳ الی ۴ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۳۶۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۸۸,۰۰۰ تومان
۱۴ فروردین الی ۳۱ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۴۳۹,۰۰۰ ٪10 از ۳۹۵,۱۰۰ تومان
۲ اسفند الی ۱ تیر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ فروردین الی ۳۱ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

۱,۴۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۴ الی ۸ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۱۱۰,۰۰۰ ٪10 از ۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱ الی ۳۱ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

۹۵۰,۰۰۰ ٪20 از ۷۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰ فروردین الی ۳۱ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۸۰,۰۰۰ ٪10 از ۲۵۲,۰۰۰ تومان
۲۱ اسفند الی ۱ تیر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۱,۰۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ فروردین الی ۱۶ اردیبهشت
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۷

۷ واحد مشابه

۱,۱۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷ فروردین الی ۲۱ اردیبهشت
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۶۰ متر