اجاره ویلا

۲۵۸ اقامتگاه | از ۱۰۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۳۹۵,۰۰۰ ٪10 از ۳۵۵,۵۰۰ تومان
۱ الی ۳۱ مرداد
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۶۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱ الی ۳۱ مرداد
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۴۹۹,۰۰۰ ٪10 از ۴۴۹,۱۰۰ تومان
۲۹ تیر الی ۳۱ شهریور
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲,۴۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر الی ۳۱ مرداد
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۸,۵۰۰,۰۰۰ ٪35 از ۵,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر الی ۳۱ مرداد
خانه دربست
تا ۲۲ میهمان
۶ اتاق خواب
۷۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۷۹,۰۰۰ ٪10 از ۲۵۱,۱۰۰ تومان
۳۱ تیر الی ۳۱ شهریور
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶

۶ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۹۲۰,۰۰۰ ٪30 از ۶۴۴,۰۰۰ تومان
۱ تیر الی ۳۱ مرداد
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۵۹,۰۰۰ ٪10 از ۲۳۳,۱۰۰ تومان
۲۳ خرداد الی ۱۵ مرداد
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۷۹۰,۰۰۰ ٪10 از ۷۱۱,۰۰۰ تومان
۱۷ الی ۲۰ مرداد
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

۱۵۰,۰۰۰ ٪10 از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۶ الی ۲۰ مرداد
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر