۱۶۹ اقامتگاه | از ۸۱,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۱۰ تخفیف
نیمه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۳ متر
٪۱۵ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر