اجاره ویلا

۱۴۱ اقامتگاه | از ۹۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲,۳۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱ شهریور الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲,۲۲۵,۰۰۰ ٪10 از ۲,۰۰۲,۵۰۰ تومان
۱ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۵۵۵,۰۰۰ ٪10 از ۴۹۹,۵۰۰ تومان
۲۹ تیر الی ۱ دی
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳,۰۰۰,۰۰۰ ٪25 از ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ الی ۲۴ آبان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۳,۰۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ الی ۲۴ آبان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۸,۵۰۰,۰۰۰ ٪35 از ۵,۵۲۵,۰۰۰ تومان
۱ شهریور الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۲۲ میهمان
۶ اتاق خواب
۷۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۷

۷ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۱,۵۰۰,۰۰۰ ٪5 از ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان
۵ الی ۷ آبان
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱,۳۰۰,۰۰۰ ٪5 از ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۵ الی ۷ آبان
نیمه دربست
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۹۹۹,۰۰۰ ٪10 از ۱,۷۹۹,۱۰۰ تومان
۳۱ تیر الی ۱ دی
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۵۵۰,۰۰۰ ٪15 از ۴۶۷,۵۰۰ تومان
۶ الی ۷ آبان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر