۱۹۹ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۸ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۵۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱ شهریور الی ۳۰ آبان
اجاره ویلا در یزد
یزد
+۲۰ رزرو موفق
۴.۶
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

ضدعفونی‌شده

۱,۴۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲ الی ۵ آبان
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۴۴۹,۰۰۰ ٪10 از ۴۰۴,۱۰۰ تومان
۱ مهر الی ۳۰ آذر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۳۰۰,۰۰۰ ٪25 از ۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۱۷۰,۰۰۰ ٪10 از ۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان
۱ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۰۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ مهر الی ۱۵ آبان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۲۴۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۹۲,۰۰۰ تومان
۳ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱,۳۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۳ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱۸۰,۰۰۰ ٪20 از ۱۴۴,۰۰۰ تومان
۲۲ مهر الی ۳۰ آبان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۱ متر