اجاره ویلا با میز بیلیارد

۲۲۸ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۸۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۲۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۵ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۶۰ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر