اجاره ویلا با میز بیلیارد

۲۸۷ اقامتگاه | از ۱۳,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۴۵۴ متر
نرخ نوروزی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۵ متر
نرخ نوروزی ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۸۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۶۰ متر