اجاره ویلا و سوئیت در چالوس

۱۸۶ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۵۰ متر
نرخ نوروزی ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۷۰ متر
نرخ نوروزی ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۸۰ متر
نرخ نوروزی ۹۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر
نرخ نوروزی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
نرخ نوروزی ۶۹۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر